Selecteer een pagina

Cashew | Tanzania

Adama | Oekraïne

Aqua- hydroponics

Over worldpartners


Stichting worldpartners is een christelijke organisatie die ondernemingsinitiatieven in ontwikkelingslanden opzet en ondersteunt. Het is haar visie dat ondernemerschap een belangrijke bijdrage levert aan werkgelegenheid en de ontwikkeling van een maatschappij. worldpartners wil op zo’n manier ondernemen dat ze op drie gebieden impact heeft namelijk economisch, duurzaam en sociaal/geestelijk. Hierbij staat een gezond bedrijf opzetten centraal. Bovendien heeft een gezond economisch bedrijf automatisch z’n weerslag op sociaal/geestelijk niveau.

Op dit moment ondersteunt worldpartners ondernemingen in verschillende landen in Azië, Afrika en Oost-Europa. worldpartners is bij deze ondernemingen betrokken op het gebied van bedrijfskundig advies, strategieontwikkeling, opstarten van nieuwe (bedrijfs)projecten en het nadenken over de invulling van de sociale activiteiten. Deze ondernemingen zijn onder andere actief op het gebied van aardappelteelt, veevoerproductie, fruitteelt, cashewproductie en verschillende aquaponicsprojecten.

Cruciaal in haar manier van werken is kennisoverdracht. worldpartners werkt altijd samen met lokale partners, die zo nodig worden getraind, zodat wanneer worldpartners zich terugtrekt, er mensen achterblijven die het bedrijf en projecten kunnen runnen. Hiermee worden ze niet afhankelijk van continue hulp van buitenaf. Uiteraard kan er nog advies worden gegeven of worden meegedacht, maar de insteek is dat de onderneming wordt opgericht en gerund door mensen ter plaatse

Nieuws


Terugblik zomerkampen Oekraïne 2017

Boerderij Adama is al jaren betrokken bij kinderevangelisatiekampen. Ook dit jaar waren de kampen weer een groot succes! Bij de kerk ontvangen kinderen uit verwaarloosde thuissituaties zes keer per week een maaltijd. In de zomer gaat de leiding van het maaltijdproject met deze kinderen op kamp. Met het kamp gaan zo’n 85 kinderen mee. De meeste van deze kinderen zijn arm, verwaarloosd, wees of hebben een vader die vrijwillig in het leger (in de oorlog in Oost Oekraïne) zit. Deze kinderen kunnen geen bijdrage aan het kamp betalen. Dit geld komt van sponsors.

Dan was er de Kovchegkerk die jaarlijkse een zomer-evangelisatiekamp organiseert. Kinderen in Oekraïne hebben een schoolvakantie van drie maanden, waarbij ze vaak hun flatwijk niet uitkomen. De Kovchegkerk organiseert een vakantie met gemotiveerde leiding en een leuk dagvullend programma dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Ook komen ze hier in aanraking met het Evangelie.

Goed verzorgd De kinderen zijn heerlijk in de watten gelegd. Dankzij goede slaapvoorzieningen, schoon sanitair, voedzame en lekkere maaltijden en vooral veel liefde en aandacht van de leiding, hebben de kinderen  geweldige zomerkampen gehad.

Geloof en liefde Er zijn spellen gedaan die de kinderen in aanraking brachten met het geloof. De leiding bestond uit enthousiaste vrijwilligers. Vanuit het geloof in een God van liefde, is er goed voor de kinderen gezorgd. Veel kinderen in Oekraïne zitten in een moeilijke situatie omdat ze geen ouders hebben, of ouders die amper naar hen omkijken. De leiders wilden met hun geloof de kinderen een solide basis en vertrouwen bieden. Dit is tijdens de tien dagen dat het kamp duurde, goed gelukt.

worldpartners wil iedereen bedanken die gedoneerd heeft om deze zomerkampen mogelijk te maken. Wij hopen dat met jullie steun, worldpartners deze zomerkampen in 2018 weer kan helpen organiseren!

Klik hier voor een foto impressie. Klik hier voor meer informatie over boerderij Adama

Een nieuwe start voor Afar families

Veel families in de Afar regio in het Noordoosten van Ethiopië zijn getroffen door de gevolgen van de heftigste droogte in de afgelopen 20 jaar. El Niño 2015 heeft geleid tot massaal verlies aan vee. Het houden van vee was voor veel families een belangrijke bron van inkomsten. Geiten voorzien in melk en zijn daarnaast een buffer voor onverwachte kosten zoals een urgente medische behandeling. Zelfs nu de omstandigheden beter worden, is het voor veel gezinnen moeilijk om een nieuwe start te maken doordat ze alles zijn verloren. worldpartners is samen met haar lokale partner Sun Rise, de Afar families aan het helpen om een nieuwe start te maken. We voorzien gezinnen van geiten met toegang tot veterinaire zorg en een training in duurzaam ondernemen. De Afar bevolking heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het houden van geiten en met dit project bouwen we voort op die kennis door middel van een training.

We hebben de 40 armste Afar families voorzien van in totaal 240 geiten. worldpartners ondersteund dit project met fondswerving en het verlenen van advies in de uitvoering.

Ayisha Humed heeft zes kinderen en als gevolg van de droogte heeft zij al haar koeien en geiten verloren. Ze is met haar gezin weggetrokken naar een plek waar ze voedselondersteuning van hulporganisaties kan ontvangen. worldpartners begeleidt families als die van Ayisha om een nieuwe start te maken en weer een inkomen te genereren.

Huidige bedrijven


Cashewplantage

Deze in 2000 opgerichte cashewplantage draait al weer geruime tijd. De plantage draagt bij aan meer werkgelegenheid in Tanzania en kinderen kunnen weer naar school.

Lees meer…

 

Boerderij Adama

Deze boerderij staat in Oekraïne en is opgezet als zelfstandige onderneming. Het bedrijf bestaat, naast de gehuurde grond, uit eigen machines en gebouwen. Momenteel wordt ruim 300 ha grond bebouwd met aardappelen, diverse granen, koolzaad en soja. Naast de vaste medewerkers en seizoenarbeiders werken er ook ex-rehabilitanten.

Lees meer…

Bouw een toekomst

De enorme vluchtelingencrisis in het Midden Oosten vraagt om actie. Veel vluchtelingen leven onder moeilijke omstandigheden zonder toegang tot werk, inkomen en gezond voedsel. Samen met jou willen we de vluchtelingen helpen door middel van een kleine groentetuin op basis van hydroponics.

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently - Henry Ford

Bedrijven in ontwikkeling

Stichting het Nieuwe Leven

In opdracht van Stichting het Nieuwe Leven heeft worldpartners onderzoek gedaan naar business-kansen in Oeganda. Twee studenten zijn in nauwe samenwerking met worldpartners op pad gegaan om te onderzoeken welke bedrijfsvorm een goede basis zou kunnen vormen om de twee geselecteerde communities verder op weg te helpen.

Bedrijfsontwikkeling India

Op dit moment is worldpartners een haalbaarheidsstudie aan het uitvoeren in samenwerking met een weeshuis in India. Het doel van de studie is om een bedrijf op te starten dat kan opereren in samenwerking met het weehuis. Aan de ene kant zal het bedrijf inkomsten genereren voor het weeshuis en daarnaast ook werkgelegenheid voor de wezen na afloop van hun tijd in het weeshuis.

Raak betrokken

Ideeën voor onze ondernemingen? Laat het ons weten. Ook kan je betrokken raken bij ontwikkelingswerk. Voor 15,- per maand krijg je een inspirerende partnerbrief en 3x per jaar een toepasselijke gift. Omdat we waarderen dat je betrokken bent, maar ook om je te laten nadenken en mee te nemen in de wereld van ontwikkelingswerk.
Word worldpartner