Ondersteun ondernemerschap met impact

Ondersteun ondernemerschap
met impact

World Partners start en ondersteunt ondernemingen in ontwikkelingsgebieden. Wij werken samen met lokale ondernemers om hun talenten en middelen in te zetten voor een duurzame verandering in de regio.

World Partners: ondernemingen die transformeren

World Partners ziet een wereld voor zich waarin vanuit ondernemerschap wordt gewerkt aan duurzame verandering in ontwikkelingsgebieden. Wij ondersteunen ondernemingen in Azië, Afrika en Oost-Europa, op het gebied van bedrijfskundig advies, strategieontwikkeling, opstarten van nieuwe projecten en duurzame ondersteuning van sociale impact in hun regio.

Cruciaal in onze manier van werken is kennisoverdracht. World Partners werkt altijd samen met lokale partners, die we zo trainen dat ook na onze betrokkenheid het project voldoende draagkracht heeft in de regio. Wij ondersteunen onze ondernemingen op een manier waarop zij een eigen inkomen creëeren, waardoor de omgeving in de toekomst niet afhankelijk blijft van giften en ondersteuning. Dat vinden wij duurzaam ondernemen met impact.

web stats

Uitgelicht:

Hoop voor armen en verslaafden in Oekraïne

Veel mensen in het Noordwesten van Oekraïne leven een armoedig en uitzichtloos bestaan. Alcohol- en drugsverslavingen hebben grote impact op de lokale gemeenschappen en de stabiliteit binnen gezinnen.

Met ondersteuning vanuit EO Metterdaad, werkt World Partners samen met de lokale Oekraïense kerk om een duurzame verandering teweeg te brengen in de regio. 

Word World Partner

Ideeën voor onze ondernemingen? Of wil je ons werk structureel ondersteunen? Word World Partner! Voor 15,- euro per maand ondersteun je onze projecten en houden wij jou op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door onze partnerbrief. Daarnaast ontvang je elk jaar een toepasselijke gift.