Selecteer een pagina

ANBI
worldpartners
 heeft een ANBI-status. Dit is een erkenning van de Belastingdienst
waarin worldpartners als goed doel wordt aangemerkt. Giften en donaties
zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bestuur
Jouke Spriensma (voorzitter)
Peter Frans de Jong (penningmeester)

Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten middellijk of onmiddellijk geen recht op beloning voor hun
werkzaamheden als zodanig. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekeningen zichtbaar gemaakt
en nader toegelicht.

Doelstelling

Missie
worldpartners ziet een wereld voor zich waarin ondernemers met hun talenten en
middelen de omgeving helpen te ontwikkelen, zowel op materieel als op immaterieel vlak.

Visie
worldpartners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Deze ondernemingen streven er naar om dat een deel van hun opbrengst naar sociale projecten gaat ten behoeve van de lokale gemeenschap.

Ondernemen
De visie van worldpartners is dat ondernemerschap een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een maatschappij. In veel landen ontbreken belangrijke elementen voor het opstarten van een bedrijf. Daarom werken wij samen met ondernemers in verschillende landen bij het opstarten en uitvoeren van economische activiteiten.

Sociaal
Wij vinden het belangrijk dat ondernemers sociaal betrokken zijn. Daarom stimuleren wij de ondernemers met wie wij samenwerken om dit in praktijk te brengen. De sociale betrokkenheid kunnen ze op twee manieren tot uiting brengen: via bedrijfsvoering die mens en omgeving respecteert en via geld uit de onderneming dat aangewend wordt voor welzijnsprojecten.

Geestelijk
Wij werken vanuit een christelijk perspectief. Wij geloven in een God van liefde en willen bijdragen op plaatsen waar onze hulp relevant kan zijn. Daarin vinden we het belangrijk om bij elk project te kijken hoe de mensen in de omgeving van het project kunnen helpen om hun waarde terug te vinden en zichzelf ook geestelijk te ontwikkelen.

Activiteiten

Klik hier (PDF) voor het meest actuele beleidsplan van worldpartners.

Klik hier (PDF) voor het jaarverslag van worldpartners over 2017.

Klik hier (PDF) voor het jaarverslag van worldpartners over 2016.

Klik hier (PDF) voor het jaarverslag van worldpartners over 2015.

Klik hier (PDF) voor het jaarverslag van worldpartners over 2014.

Klik hier (PDF) voor het jaarverslag van worldpartners over 2013.