Over World Partners

 

Sinds 2002 hebben wij met uw hulp lokale ondernemers mogen trainen en ondersteunen bij het verbeteren van leefomstandigheden in ontwikkelingsgebieden. 

Missie
World Partners ziet een wereld voor zich waarin ondernemers met hun talenten en middelen hun omgeving helpen te ontwikkelen – op geestelijk vlak, sociaal vlak en door economische groei.

Visie
Onze visie is dat ondernemerschap een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een maatschappij. In veel landen ontbreken belangrijke elementen voor het opstarten van een bedrijf. World Partners werkt samen met ondernemers in diverse ontwikkelingsregio’s bij het opstarten en uitvoeren van economische activiteiten.

World Partners focust op projecten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Klik hier voor een overzicht van onze projecten:

Economische impact

World Partners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Een succesvolle onderneming levert veel economische kansen voor de regio: er komt inkomen naar de regio, er worden banen gecreëerd en het uitbreiden van (technische) kennis levert veel nieuwe kansen op voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.

Sociale impact

Wij vinden het belangrijk dat ondernemers sociaal betrokken zijn. Daarom stimuleren wij ondernemers met wie wij samenwerken om dit in praktijk te brengen. De sociale betrokkenheid kunnen ze op twee manieren tot uiting brengen: via bedrijfsvoering die mens en omgeving respecteert en via geld uit de onderneming dat gebruikt wordt voor sociale projecten. 

Geestelijke impact

Wij werken vanuit een Christelijk perspectief. Wij geloven in een God van liefde en willen bijdragen in landen waar onze hulp relevant kan zijn. Daarin vinden we het belangrijk om bij elk project te kijken hoe wij door de onderneming deze liefde kunnen delen en mensen helpen zich geestelijk te ontwikkelen.

Bestuur
World Partners wordt aangestuurd door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer Spriensma
Penningmeester: De heer De Jong

Bestuursleden krijgen direct of indirect geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekeningen zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

 

Jaarverslagen

Onze behaalde resultaten en onze financiële verantwoording maken wij jaarlijks bekend via ons jaarverslag. Bekijk hier onze jaarverslagen van de afgelopen jaren.
 

World Partners heeft het ANBI-status. Giften en donaties zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.