Boerderij Adama, Oekraïne

Over Adama

Na de val van het communisme in Oekraïne zijn de voormalige staatsboerderijen geprivatiseerd en eigendom geworden van de voormalige werknemers. Zo ook de boerderij bij Bilichy, een dorpje in de buurt van Novovolinsk dat voornamelijk wordt bevolkt door oudere mensen. De privatisering resulteerde in allemaal kleine stukjes grond die te klein zijn voor een boerderij of grotere productie. Een coöperatievorm lag gevoelig voor de mensen. Ook zijn deze ouderen onvoldoende kapitaalkrachtig om te investeren in mechanisatie. In 2005 vroegen de dorpsbewoners uit Bilichy aan één van de huidige aandeelhouders van Adama of hij ze kon helpen. Het resultaat was de oprichting van Adama Ltd. met als doel het bevorderen van de werkgelegenheid en steun aan het rehabilitatiecentra. Ook voorziet Adama in een extra bijdrage voor de pensioenvoorziening van deze ouderen.
De boerderij is opgezet als zelfstandige onderneming. Het bedrijf bestaat naast de gehuurde grond uit eigen machines en gebouwen. Anno 2015 wordt ruim 300 ha grond bebouwd met aardappelen, maar ook granen, koolzaad en soja. Naast de vaste medewerkers en seizoenarbeiders werken er ook ex-rehabilitanten. In de oogsttijd is er meer werkgelegenheid, waardoor meerdere ex-rehabilitanten of vrouwen uit het adaptatiecentrum aan het werk kunnen. Op dit moment heeft Adama de volgende bezetting:
 • Vast personeel boerderij 11 personen
 • Seizoensarbeid (onder andere via rehabilitatieprogramma) 10 personen
 • Een aantal deeltijdwerkers voor bijvoorbeeld de watertoren, juridische zaken e.d.
De impact van Adama is op verschillende terreinen te beschrijven. Als eerste vervult ze een voorbeeldfunctie in de regio. Dat wordt zichtbaar door de volgende zaken:
 • Er worden afspraken gemaakt met de werknemers, waar beide partijen zich aan moeten houden, zoals geen alcohol op het bedrijf
 • Moderne intensieve landbouw waarover uitleg wordt gegeven aan omringende boerenbedrijven
 • Loonwerk aan kleine boeren omdat machines bij hen ontbreken
 • Hulp aan het dorp Bilichy, zoals wegen sneeuwvrij maken en watervoorziening
Daarnaast biedt ze werkgelegenheid voor de regio, waarbij mensen binnen het bedrijf een opleiding krijgen en er ruimte is om te leren. Ook is, voor enkele mensen uit een aantal rehabilitatiecentra, werken bij Adama onderdeel van hun dagbestedingsprogramma. De rehabillitatiecentra worden ook geholpen bij het opzetten en onderhouden van hun eigen akkerbouwprojecten. Naast deze dingen voorziet Adama ook in een aanvulling op de pensioenen van de oudere verhuurders van de landbouwgrond en in voedsel voor diverse sociale projecten (granen, aardappels en boekweit).
Worldpartners Nederland draagt bij aan Adama door middel van advies op de volgende terreinen:
 • aansturen van de boerderij
 • aansturen van het personeel
 • in- en verkoop van producten,
 • onderhoud van de machines etc.
Daarnaast levert Worldpartners een bijdrage in de ondersteuning van de sociale projecten op de volgende terreinen:
 • financieel beheer
 • organisatorisch
 • advies
 • projectbegeleiding
 • fondswerving
Geteelde gewassen boerderij
 • Tarwe 39% 39%
 • Koolzaad 16% 16%
 • Gerst 13% 13%
 • Aardappelen 10% 10%
 • Haver 8% 8%
 • Boekweit 7% 7%
 • Soja 7% 7%

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures voor Adama

Projecten van Adama

Zomerkampen Oekraïne 2017

Boerderij Adama is al jaren betrokken bij kinderevangelisatiekampen. Ook vorig jaar waren de kampen weer een groot succes! Het ene kamp werd verzorgd door de Spasinnya kerk. Bij deze kerk ontvangen kinderen uit verwaarloosde thuissituaties zes keer per week een maaltijd. In de zomer gaat de leiding van het maaltijdproject met deze kinderen op kamp. Met het kamp gaan zo’n 85 kinderen mee. De meeste van deze kinderen zijn arm, verwaarloosd, wees of hebben een vader die vrijwillig in het leger (in de oorlog in Oost Oekraïne) zit. Deze kinderen kunnen geen bijdrage aan het kamp betalen. Dit geld komt van sponsors. Dan was er de Kovchegkerk die jaarlijkse een zomer evangelisatiekamp organiseert. Kinderen in Oekraïne hebben een schoolvakantie van drie maanden, waarbij ze vaak hun flatwijk niet uitkomen. De Kovchegkerk organiseert een vakantie met gemotiveerde leiding en een leuk dagvullend programma dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Ook komen ze hier in aanraking met het Evangelie. Goed verzorgd De kinderen zijn heerlijk in de watten gelegd. Dankzij goede slaapvoorzieningen, schoon sanitair, voedzame en lekkere maaltijden en vooral veel liefde en aandacht van de leiding, hebben de kinderen  geweldig zomerkampen gehad. Geloof en liefde Er zijn spellen gedaan die kinderen in aanraking brachten met het geloof. De leiding bestond uit enthousiaste vrijwilligers. Vanuit het geloof in een God van liefde, is er goed voor de kinderen gezorgd. Veel kinderen in Oekraïne zitten in een moeilijke situatie omdat ze geen ouders hebben, of ouders die amper naar hen omkijken. De leiders wilden met hun geloof de kinderen een solide basis en vertrouwen bieden. Dit is tijdens de tien dagen dat het kamp duurde, goed gelukt. Zomerkampen 2017 worldpartners wil iedereen bedanken die gedoneerd heeft om deze zomerkampen mogelijk te maken. Wij hopen dat met jullie steun, worldpartners deze zomerkampen in 2017 weer kan helpen organiseren! Klik hier voor een foto impressie van afgelopen jaar

Activiteiten in het vrouwencentrum / hulp aan vluchtelingen en gevangenen

Regelmatig worden gevangenen bezocht vanuit de re-integratiecentra. Vrouwen worden aangemoedigd via de vrouwencentra weer de maatschappij in te stromen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd om zo ook voor een zinvolle dagbesteding te zorgen.

Re-integratie centra

Samen met locale kerken en Kerk in Actie ondersteunt Adama een aantal re-integratiecentra. Ze doet dit door projectmatig te ondersteunen bij de aanbouw en verbouw van de centra. Daarnaast zijn de mannen of vrouwen die in de centra verblijven welkom om tijdens het oogstseizoen te komen werken als vorm van dagbesteding.

Winterhulp

Vanwege de grote armoede onder de bevolking in de regio organiseert Adama al sinds het begin van haar bestaan Winterhulp. Jaarlijks wordt in samenspraak met de locale maatschappelijk werkster bepaald welke gezinnen in aanmerking komen voor deze hulp. Op deze manier worden ieder jaar ruim 300 van de armste gezinnen voorzien van broodnodige ondersteuning om de winter door te komen. Dit project wordt in samenwerking met Kerk in Actie georganiseerd. Klik hier voor een foto-impressie

Kinderopvang voor verwaarloosde kinderen

Adama ondersteunt de kinderopvang voor verwaarloosde kinderen projectmatig bij de renovatie ervan. Daarnaast zorgt ze voor salarisondersteuning van de medewerkers. Voor de kinderen worden de schoolkosten betaald, kleding verzorgd en zomerkampen georganiseerd. Klik hier voor een foto-impressie
Feiten projecten
 • 75 kinderen in de kinderopvang
 • 25 vrouwen in het vrouwenhuis
 • 50 mannen in twee re-integratie centra
 • 300 Winterhulp pakketten

Vacatures projecten

Momenteel zijn er geen vacatures voor de projecten van Adama