Een overzicht van onze bedrijven

Onze werkwijze
Wij zijn inhoudelijk betrokken bij ieder project: zo ondersteunen wij de ondernemingen met technische kennis, bedrijfsadviezen, financieel beheer en bij hun sociale en geestelijke impact. Onze financiële ondersteuning bij deze bedrijven gaat zowel via donaties als leningen. Het geld wat via de leningen beschikbaar komt, geeft ons weer nieuwe mogelijkheden voor het ondersteunen van andere projecten.

Oekraïne:
Hoop voor armen en verslaafden

Door het opzetten van inkomensgenererende activiteiten in diverse verslavingsklinieken en het bouwen van een multifunctioneel centrum, is er weer hoop voor de toekomst in deze regio van Oekraïne.

      Klik hier voor de projectpagina 

Tanzania:
Cashewplantage Mtwara

Met deze cashewplantage in Tanzania is voor ruim 200 mensen werkgelegenheid gecreëerd. De plantage heeft vooral vrouwen in dienst, wat een enorm positieve verandering in de omgeving heeft meegebracht.

         Klik hier voor de projectpagina

Azië:
Kaasfabriek in ontwikkeling

In dit land is Christenvervolging veel voorkomend; daarom kunnen we het niet openbaar noemen. Juist hier werkt World Partners aan het opzetten van een kaasfabriek waarmee voor lokale boeren een inkomen kan worden gegenereerd. Daarnaast wordt via trainingen technische hulp aangeboden.

Oekraïne:
Hulp vanuit boerderij Adama

Vanuit boerderij Adama wordt in het Noordwesten van Oekraïne werkgelegenheid gecreëerd, voedselhulp geboden in de strenge winters en wordt voorzien in een pensioen voor hulpbehoevende ouderen. Daarnaast worden een aantal verslavingsklinieken ondersteunt.

      Klik hier voor de projectpagina 

Ethiopië:
Geiten voor Afar families

Na de extreme droogte van 2015 zijn veel Afar families in het Noordoosten van Ethiopië hun vee verloren. Met uw hulp zijn de 40 armste Afar families voorzien van totaal 240 geiten.

       Klik hier voor de projectpagina

Oeganda:
Bedrijfskansen onderzoeken

In samenwerking met Stichting Het Nieuwe Leven heeft World Partners in Oeganda onderzoek gedaan naar nieuwe bedrijfskansen. Twee studenten zijn in nauwe samenwerking met World Partners onderzoeken welke bedrijfsvorm goede ontwikkelings- mogelijkheden presenteert in de twee geselecteerde regio’s.

India:
Bedrijfskansen vanuit weeshuis

World Partners is bezig met een haalbaarheidsstudie in samenwerking met een weeshuis in India. Het doel van de studie is het ontwikkelen van een onderneming dat samen kan werken met het weeshuis. Naast het genereren van inkomen voor het weeshuis biedt dit bedrijf ook werkgelegenheid voor de wezen die volwassen zijn geworden.