World Partners:

Business As Mission

 

Sinds 1998 hebben wij lokale ondernemers mogen trainen en ondersteunen bij het verbeteren van leefomstandigheden in ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij door Business As Mission (BAM): bedrijven in het hart van missionair werk.

Onze visie: Business as Mission

  • Business in het hart van missionair werk
  • Ondersteunen van lokaal ondernemerschap
  • Uitzenden van professionals
  • Direct toepasbare bedrijfsconcepten

Onze expertise: Agribusiness

  • Waardeketenontwikkeling
  • Groente- en fruitteelt
  • Kippen- en veehouderij
  • Irrigatietechnologie
  • Opslag en verwerking

World Partners focust op projecten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Klik hier voor een overzicht van onze bedrijven:

Geestelijke impact

Wij werken vanuit een christelijk perspectief. Wij geloven in een God van liefde en willen bijdragen in landen waar onze hulp relevant kan zijn. Daarin vinden we het belangrijk om bij elk project te kijken hoe wij door de onderneming deze liefde kunnen delen en mensen helpen zich geestelijk te ontwikkelen.

Economische impact

World Partners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Een succesvolle onderneming levert veel economische kansen voor de regio: er komt inkomen naar de regio, er worden banen gecreëerd en het uitbreiden van (technische) kennis levert veel nieuwe kansen op voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.

Sociale impact

Wij vinden het belangrijk dat ondernemers sociaal betrokken zijn. Daarom stimuleren wij ondernemers met wie wij samenwerken om dit in praktijk te brengen. De sociale betrokkenheid kunnen ze op twee manieren tot uiting brengen: via bedrijfsvoering die mens en omgeving respecteert en via geld uit de onderneming dat gebruikt wordt voor sociale projecten. 

Bestuur
World Partners wordt aangestuurd door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer Evers
Penningmeester: De heer De Jong

Bestuursleden krijgen direct of indirect geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekeningen zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

 

Jaarverslagen

Onze behaalde resultaten en onze financiële verantwoording maken wij jaarlijks bekend via ons jaarverslag. Bekijk hier onze jaarverslagen van de afgelopen jaren.
 

World Partners heeft het ANBI-status. Giften en donaties zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.